Loading...

Factory For Rent - Nhà xưởng cho thuê

Premium Factory For Rent in Bau Bang (Binh Duong) - Nhà Xưởng xây sẵn cho thuê tại Bàu Bàng (Bình Dương) – Tiêu chuẩn quốc tế

General information Premium Factory For Rent in Bau Bang (Binh Duong)
+ 1,700 m2 to 10,000 m2 brand new ready-built factory for rent in Bau Bang IP
+ Strategic location with direct access to National Road 13 and My Phuoc – Tan Van Highway which will connect North Binh Duong to Ho Chi Minh City, Cat Lai Port and the new Long Thanh International Airport
+ Attractive rental rate, high quality construction
+ Hassle-free bussiness setup thanks to BW's strong connections with the local authorities
+ Average price: 3.5 USD/m2/month, excluding VAT, including management fee
Contact Agent: 0965304430, 0886887838 , email: info@dcfvietnam.com
Is hot properties Yes
Property Name Premium Factory For Rent in Bau Bang (Binh Duong)
Property Type Ready-built factory for rent
Approved Usage N/A
Location: Bau Bang Industrial Park, Lai Hung Commune, Bau Bang District, Binh Duong Province, Vietnam
Driving time to CBD: 120 minutes to Central District 1 - HCMC
Land Area 43.7 ha
Built Up Area (GFA) over 230,000 m2
Status Phase 1 construction has completed and is now under operation
Phase 2 construction is planned to finished in June 2019
Phase 3 to Phase 7 construction is planned to finished in March 2020
Minimum Leasing Term: 3 years
Remaining Leasing Term: 38 years
Address: A_17_CN, A_18_CN, Bau Bang Industrial Park, Lai Hung Commune, Bau Bang District, Binh Duong Province, Vietnam
Unit size: Various size from 1,700 m2 to 10,000 m2
Total Lettable Area: over 230,000 m2
Maximum construction area: N/A
Year Completed: 2020
Rent Period 3-10 years
No. of Unit 98 ready-built factories
No. of Storey Single storey factory with mezzanine floor
Unit Mix Semi-detached factories, detached factories, terrace factories
Expected completion Phase 1 construction has completed and is now under operation
Phase 2 construction is planned to finished in June 2019
Phase 3 to Phase 7 construction is planned to finished in March 2020
Facilities: - Power DB and water supply available at each factory.
- Fire fighting system (sprinklers, smoke detectors)
- Fence and security booth
- BW Business Center: offce and meeting rooms for short-term lease, restaurants, convenience store and ATM
Floor loading 2 ton/ m2
Clear Height 7.2 m (production); 3.0 m (office)
Lift N/A
Air Condition Spec N/A
Parking Space Surrounding factory area
Furnishing condition WC, office area

Thông tin chung + Nhà xưởng mới xây sẵn cho thuê diện tích từ 1.700 m2– 10.000m2
+ Vị trí chiến lược dễ dàng tiếp cận Quốc lộ 13 và cao tốc Mỹ Phước – Tân Vạn nối phía Bắc Bình Dương tới TP.HCM, Cảng Cát Lái và Sân bay Quốc tế Long Thành
+ Giá thuê hấp dẫn, nhà xưởng chất lượng cao
+ Thủ tục thành lập doanh nghiệp nhanh chóng nhờ sự hỗ trợ của BW
+ Giá thuê: 3,5 USD/m2/tháng, chưa bao gồm VAT, đã bao gồm phí quản lý
Liên hệ: 0965304430, 0886887838 , email: info@dcfvietnam.com
Bất động sản nổi bật
Tiêu đề bất động sản Nhà Xưởng xây sẵn cho thuê tại Bàu Bàng (Bình Dương) – Tiêu chuẩn quốc tế
Loại bất động sản Nhà xưởng xây sẵn cho thuê
Sử dụng được phê duyệt N/A
Vị trí Khu công nghiệp Bàu Bàng, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương Dương, Việt Nam
Thời gian lái xe đến trung tâm 120 phút tới Trung tâm Quận 1, TP.HCM
Diện tích 43.7 ha
Khu vực đã xây dựng (GFA) hơn 230,000 m2
Tình trạng Giai đoạn 1 đã hoàn tất xây dựng và đi vào vận hành
Giai đoạn 2 dự kiến hoàn thành vào tháng 06/2019
Giai đoạn 3 đến Giai đoạn 7 dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2020
Thời hạn cho thuê tối thiểu 3 năm
Thời hạn cho thuê còn lại: 38 năm
Địa chỉ A_17_CN, A_18_CN, Khu công nghiệp Bàu Bàng, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương Dương, Việt Nam
Kích thước: Kích thước đa dạng từ 1.700 m2 đến 10.000 m2
Tổng diện tích cho phép trên 230,000 m2
Diện tích xây dựng tối đa N/A
Năm hoàn thành 2020
Thời gian cho thuê 3-10 năm
Số đơn vị cho thuê 98 nhà xưởng xây sẵn
Số tầng Nhà xưởng một tầng
Đơn vị phức hợp Nhà xưởng song lập, nhà xưởng đơn lập, nhà xưởng liền kề
Tiến độ hoàn thành Giai đoạn 1 đã hoàn tất xây dựng và đi vào vận hành
Giai đoạn 2 dự kiến hoàn thành vào tháng 06/2019
Giai đoạn 3 đến Giai đoạn 7 dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2020
Tiện nghi - Trang bị sẵn tủ điện và đầu cấp nước trong nhà máy
- Hệ thống phòng cháy chữa cháy (hệ thống phun nước, thiết bị báo khói)
- An ninh: hàng rào và chốt bảo vệ
- Không gian văn phòng: văn phòng và phòng họp cho khách thuê ngắn hạn, nhà hàng, cửa hàng tiện lợi, ATM
Tải trọng tầng 2 tấn/ m2
Chiều cao 7,2 m (khu xưởng) và 3,0 m (khu văn phòng)
Thang máy N/A
Thông số điều hòa N/A
Khu vực đổ xe Đỗ xe khu vực xung quanh nhà xưởng
Điều kiện nội thất WC, khu vực văn phòng

基本信息 +1700平方米至10000平方米全新的现成工厂
+战略位置:方便前往13号国道和MY PHUOC-TAN VAN高速公路,连接北边平阳省至胡志明市、CAT LAI港口和LONG THANH国际机场。
+ 租金具有吸引力,优质厂房
+出租价格:3.5美元/平方米/月,不含增值税,含管理费
联系我们:0965304430, 0886887838 , email: info@dcfvietnam.com
房地产正在吸引投资 是的
物业名称 宝鹏(平阳)租赁工厂—国际标准
财产类型 租赁现成工厂
批准的用法 N/A
地点 宝鹏工业园,Lai Hung 社, 宝鹏县,平阳省,越南
驾车时间到达CBD 距离120分钟到达第一郡,胡志明市
土地面积 43.7公顷
建筑面积(GFA) 超过 230.000 平方米
状态 第一阶段已完成并投入运营
第二阶段预计将于2019年6月完成
第3阶段到第7阶段预计将于2020年03月完成
第4阶段计划部署
最低租赁期限 3 年
剩余租赁期限 38 年
地址 A_17_CN, A_18_CN,宝鹏工业园,Lai Hung 社, 宝鹏县,平阳省,越南
单位大小 1700平方米至10000平方米
总可出租面积 超过 230.000 平方米
最大建筑面积 N/A
完成年份 2020
租期 3- 10年
单位数 98 个现成工厂
层数 1层工厂
单位组合 双工厂,单工厂,相邻工厂
预计完成 第一阶段已完成并投入运营
第二阶段预计将于2019年6月完成
第3阶段到第7阶段预计将于2020年03月完成
第4阶段计划部署
设备 - 厂房配电箱和供水。
- 消防系统(洒水器、烟雾探测器)
- 安全:围栏和保安室
- 办公空间:短期租赁的办公室和会议室、餐厅、便利店和ATM
地板装载 载重:2吨/平方米
净高 净高7.2米(生产)、3米(办公室)
电梯 N/A
空调规格 N/A
停车位 停车场在工厂周边
装修条件 洗手间,办公室区

Trở về - Back