Loading...

Nhà xưởng cho thuê

1. Nhà Xưởng xây sẵn cho thuê tại Mỹ Phước (Bình Dương) – Tiêu chuẩn quốc tế
2. Nhà Xưởng xây sẵn cho thuê tại Bàu Bàng (Bình Dương) – Tiêu chuẩn quốc tế
3. Nhà Xưởng xây sẵn cho thuê tại VSIP Hải Dương – Tiêu chuẩn quốc tế
4. Nhà Xưởng xây sẵn cho thuê tại VSIP Bắc Ninh – Tiêu chuẩn quốc tế
5. Nhà Xưởng xây sẵn cho thuê tại VSIP Hải Phòng – Tiêu chuẩn quốc tế