Loading...

Factory For Rent - Nhà xưởng cho thuê

Premium Factory For Rent in My Phuoc 3 (Binh Duong) - Nhà Xưởng xây sẵn cho thuê tại Mỹ Phước (Bình Dương) – Tiêu chuẩn quốc tế

General information Premium Factory For Rent in My Phuoc 3 IP (Binh Duong)
+ 555 m2 to 10,000 m2 brand new ready-built factory for rent in
+ Strategic location with close proximity to Binh Duong New City. Easy access to main infrastructure and amenities of Binh Duong
+ Hassle-free bussiness setup thanks to BW's strong connections with the local authorities
+ Average price: 4.5 USD/m2/month, excluding VAT, including management fee
Contact Agent: 0965304430, 0886887838 , email: info@dcfvietnam.com
Is hot properties Yes
Property Name Premium Factory For Rent in My Phuoc 3 (Binh Duong)
Property Type Ready-built factory for rent
Approved Usage N/A
Location: My Phuoc 3 Industrial Park, Thoi Hoa Ward, Ben Cat Town, Binh Duong Province, Vietnam
Driving time to CBD: 75 minutes to Central District 1 - HCMC
Land Area 24 ha
Built Up Area (GFA) over 130,000 m2
Status Phase 1 construction has completed and is now under operation
Phase 2 construction is planned to finished in July 2019
Phase 3 construction is planned to finished in December 2019
Phase 4 construction plan will be updated
Minimum Leasing Term: 3 years
Remaining Leasing Term: 40 years
Address: C_1B_CN, My Phuoc 3 Industrial Park, Thoi Hoa Ward, Ben Cat Town, Binh Duong Province, Vietnam
Unit size: Various size from 555 m2 to 10,000 m2
Total Lettable Area: over 130,000 m2
Maximum construction area: N/A
Year Completed: 2019
Rent Period 3-10 years
No. of Unit 68 ready-built factories
No. of Storey Single storey factory with mezzanine floor
Unit Mix Semi-detached factories, detached factories, terrace factories
Expected completion Phase 1 construction has completed and is now under operation
Phase 2 construction is planned to finished in July 2019
Phase 3 construction is planned to finished in December 2019
Phase 4 construction plan will be updated
Facilities: - Power DB and water supply available at each factory.
- Fire fighting system (sprinklers, smoke detectors)
- Fence and security booth
- BW Business Center: offce and meeting rooms for short-term lease, restaurants, convenience store and ATM
Floor loading 2 ton/ m2
Clear Height 6.8 m (production); 3.0 m (office)
Lift N/A
Air Condition Spec N/A
Parking Space Surrounding factory area
Furnishing condition WC, office area

Thông tin chung Nhà Xưởng cho thuê tại KCN Mỹ Phước 3 (Bình Dương) – Tiêu chuẩn quốc tế
+ Nhà xưởng mới xây sẵn cho thuê diện tích từ 555 m2 – 10,000 m2
+ Vị trí chiến lược gần Thành phố mới Bình Dương, dễ dàng tiếp cận tới các trung tâm tiện ích và trung tâm dịch vụ của Bình Dương
+ Thủ tục thành lập doanh nghiệp nhanh chóng nhờ sự hỗ trợ của BW
+ Giá thuê: 4,5 USD/m2/tháng, chưa bao gồm VAT, đã bao gồm phí quản lý
Liên hệ: 0965304430, 0886887838 , email: info@dcfvietnam.com
Bất động sản nổi bật
Tiêu đề bất động sản Nhà Xưởng xây sẵn cho thuê tại Mỹ Phước (Bình Dương) – Tiêu chuẩn quốc tế
Loại bất động sản Nhà xưởng xây sẵn cho thuê
Sử dụng được phê duyệt N/A
Vị trí Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, xã Thới Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Thời gian lái xe đến trung tâm 75 phút tới Trung tâm Quận 1, TP.HCM
Diện tích 24 ha
Khu vực đã xây dựng (GFA) hơn 130,000 m2
Tình trạng Giai đoạn 1 đã hoàn tất xây dựng và đi vào vận hành
Giai đoạn 2 dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2019
Giai đoạn 3 dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2019
Giai đoạn 4 đang lên kế hoạch triển khai
Thời hạn cho thuê tối thiểu 3 năm
Thời hạn cho thuê còn lại: 40 năm
Địa chỉ C_1B_CN, Khu Công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Kích thước: Kích thước đa dạng từ 555 m2 đến 10.000 m2
Tổng diện tích cho phép trên 130,000 m2
Diện tích xây dựng tối đa N/A
Năm hoàn thành 2019
Thời gian cho thuê 3-10 năm
Số đơn vị cho thuê 68 nhà xưởng xây sẵn
Số tầng Một tầng trệt và một tầng lửng
Đơn vị phức hợp Nhà xưởng song lập, nhà xưởng đơn lập, nhà xưởng liền kề
Tiến độ hoàn thành Giai đoạn 1 đã hoàn tất xây dựng và đi vào vận hành
Giai đoạn 2 dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2019
Giai đoạn 3 dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2019
Giai đoạn 4 đang lên kế hoạch triển khai
Tiện nghi - Trang bị sẵn tủ điện và đầu cấp nước trong nhà máy
- Hệ thống phòng cháy chữa cháy (hệ thống phun nước, thiết bị báo khói)
- An ninh: hàng rào và chốt bảo vệ
- Không gian văn phòng: văn phòng và phòng họp cho khách thuê ngắn hạn, nhà hàng, cửa hàng tiện lợi, ATM
Tải trọng tầng 2 tấn/ m2
Chiều cao 6,8 m (khu xưởng) và 3,0 m (khu văn phòng)
Thang máy N/A
Thông số điều hòa N/A
Khu vực đổ xe Đỗ xe khu vực xung quanh nhà xưởng
Điều kiện nội thất WC, khu vực văn phòng

基本信息 基本信息:
美福3(平阳)租赁工厂—国际标准
+555平方米至10000平方米全新的现成工厂供出租
+地理位置优越,靠近平阳新城。享受平阳的主要基础设施和便利设施
+于BW的协助,快速建立业务的程序
+出租价格:4.5美元/平方米/月,不含增值税,含管理费
联系我们:0965304430, 0886887838 , email: info@dcfvietnam.com
房地产正在吸引投资 是的
物业名称 美福3(平阳)租赁现成工厂—国际标准
财产类型 租赁现成工厂
批准的用法 N/A
地点 美福3工业园,Thoi Hoa社,变吉县,平阳省,越南
驾车时间到达CBD 距离75分钟到达第一郡,胡志明市
土地面积 24公顷
建筑面积(GFA) 超过 130.000 平方米
状态 第一阶段已完成并投入运营
第二阶段预计将于2019年7月完成
第3阶段预计将于2019年12月完成
第4阶段计划部署
最低租赁期限 3 年
剩余租赁期限 40 年
地址 C_1B_CN,美福3工业区,Thoi Hoa坊 ,变吉镇,平阳省,越南
单位大小 多样尺寸:从555平方米至10000平方米
总可出租面积 超过 130.000 平方米
最大建筑面积 N/A
完成年份 2019
租期 3- 10年
单位数 68 个现成工厂
层数 包括一楼和夹层
单位组合 双工厂,单工厂,相邻工厂
预计完成 第一阶段已完成并投入运营
第二阶段预计将于2019年7月完成
第3阶段预计将于2019年12月完成
第4阶段计划部署
设备 - 厂房配电箱和供水。
- 消防系统(洒水器、烟雾探测器)
- 安全:围栏和保安室
- 办公空间:短期租赁的办公室和会议室、餐厅、便利店和ATM
地板装载 载重:2吨/平方米
净高 净高6.8米(生产)、3米(办公室)
电梯 N/A
空调规格 N/A
停车位 停车场在工厂周边
装修条件 洗手间,办公室区

Trở về - Back