Loading...

Factory For Rent - Nhà xưởng cho thuê

Premium Factory For Rent in VSIP Hai Duong - Nhà Xưởng xây sẵn cho thuê tại VSIP Hải Dương – Tiêu chuẩn quốc tế

General information + 600 m2 to 10, 000 m2 brand new ready-built factory for rent in VSIP Hai Phong
+ Location: strategic location with convenient access to Hanoi and Hai Phong, direct access to Hanoi - Hai Phong Highway
+ Hassle-free bussiness setup thanks to BW's strong connections with the local authorities
+ Average price: 4.5 USD/m2/month, excluding VAT, including management fee
Contact Agent: 0965304430, 0886887838 , email: info@dcfvietnam.com
Is hot properties Yes
Property Name Premium Factory For Rent in VSIP Hai Duong
Property Type Ready-built factory for rent
Approved Usage N/A
Location: Cam Dien - Luong dien Industrial Park, Cam Dien Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province, Vietnam
Driving time to CBD: 75 minutes to Hanoi Center
Land Area 42.6 ha
Built Up Area (GFA) over 48,000 m2
Status Phase 1 construction is planned to finished in December 2019
Phase 2 to Phase 6 construction plan will be updated
Minimum Leasing Term: 3 years
Remaining Leasing Term: 39 years
Address: Plot 5, Cam Dien - Luong dien Industrial Park, Cam Dien Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province, Vietnam
Unit size: Various size from 600 m2 to 10,000 m2
Total Lettable Area: over 48,000 m2
Maximum construction area: N/A
Year Completed: 2019
Rent Period 3-10 years
No. of Unit 14 ready-built factories
No. of Storey Single storey factory with mezzanine floor
Unit Mix Semi-detached factories, terrace factories
Expected completion Phase 1 construction is planned to finished in December 2019
Phase 2 to Phase 6 construction plan will be updated
Facilities: - Power DB and water supply available at each factory.
- Fire fighting system (emergency switch, fire hose box, fire extinguisher)
- 24 hr secrity with CCTV, fence and security booth
Floor loading 2 ton/ m2
Clear Height 7.5 m (production); 3.0 m (office)
Lift N/A
Air Condition Spec N/A
Parking Space Yes
Furnishing condition WC, office area

Thông tin chung + Nhà xưởng mới xây sẵn cho thuê diện tích từ 600 m2 – 10,000 m2
+ Vị trí chiến lược dễ dàng đi lại giữa Hà Nội và Hải Phòng, nằm ngay cạnh cao tốc Hà Nội – Hải Phòng
+ Thủ tục thành lập doanh nghiệp nhanh chóng nhờ sự hỗ trợ của BW
+ Giá thuê: 4,5 USD/m2/tháng, chưa bao gồm VAT, đã bao gồm phí quản lý
Liên hệ: 0965304430, 0886887838 , email: info@dcfvietnam.com
Bất động sản nổi bật
Tiêu đề bất động sản Nhà Xưởng xây sẵn cho thuê tại VSIP Hải Dương – Tiêu chuẩn quốc tế
Loại bất động sản Nhà xưởng xây sẵn cho thuê
Sử dụng được phê duyệt N/A
Vị trí Khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Thời gian lái xe đến trung tâm 75 phút tới Trung tâm Thành phố Hà Nội
Diện tích 42,6 ha
Khu vực đã xây dựng (GFA) hơn 48,000 m2
Tình trạng Giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2019
Giai đoạn 2 tới Giai đoạn 6 đang lên kế hoạch triển khai
Thời hạn cho thuê tối thiểu 3 năm
Thời hạn cho thuê còn lại: 39 năm
Địa chỉ Lô 5, Khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Kích thước: Kích thước đa dạng từ 600 m2 đến 10.000 m2
Tổng diện tích cho phép trên 48,000 m2
Diện tích xây dựng tối đa N/A
Năm hoàn thành 2019
Thời gian cho thuê 3-10 năm
Số đơn vị cho thuê 14 nhà xưởng xây sẵn
Số tầng Một tầng trệt và một tầng lửng
Đơn vị phức hợp Nhà xưởng song lập, nhà xưởng liền kề
Tiến độ hoàn thành Giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2019
Giai đoạn 2 tới Giai đoạn 6 đang lên kế hoạch triển khai
Tiện nghi - Trang bị sẵn tủ điện và đầu cấp nước trong nhà máy
- Hệ thống phòng cháy chữa cháy (công tắc báo cháy, hộp cứu hỏa, bình chữa cháy)
- An ninh 24/24, camera an ninh, hàng rào, chốt bảo vệ
Tải trọng tầng 2 tấn/ m2
Chiều cao 7,5 m (khu xưởng) và 3,0 m (khu văn phòng)
Thang máy N/A
Thông số điều hòa N/A
Khu vực đổ xe
Điều kiện nội thất WC, khu vực văn phòng

基本信息 +600平方米至10000平方米全新的现成工厂
+位置:战略位置,交通便利,可直达河内海防告诉公路。 +于BW的协助,快速建立业务的程序
+出租价格:4.5美元/平方米/月,不含增值税,含管理费
联系我们:0965304430, 0886887838 , email: info@dcfvietnam.com
房地产正在吸引投资  
物业名称 海阳VSIP租赁工厂—国际标准
财产类型 租赁工厂
批准的用法  
地点 锦田工业园 - 良田,锦田社,锦江县,海阳省,越南
驾车时间到达CBD 距离河内市中心
土地面积 42.6公顷
建筑面积(GFA) 超过 48.000 平方米
状态 第一阶段预计将于2019年12月完成
第2阶段到第6阶段正在计划实施
最低租赁期限 3 年
剩余租赁期限 39 年
地址 5号地块锦田工业园 - 良田,锦田社,锦江县,海阳省,越南
单位大小 多样尺寸 从600平方米至10000平方米
总可出租面积 超过 40.000 平方米
最大建筑面积 N/A
完成年份 2019
租期 3- 10年
单位数 14家现成工厂
层数 包括一楼和夹层
单位组合 双工厂,相邻工厂
预计完成 第一阶段预计将于2019年12月完成
第2阶段到第6阶段正在计划实施
设备 - 厂房配电箱和供水。
- 消防系统(紧急开关、消防水带箱、灭火器)
- 24小时保安,带闭路电视机、围栏和保安室
地板装载 载重:2吨/平方米
净高 净高7.5米(生产)、3米(办公室)
电梯 N/A
空调规格 N/A
停车位 停车场在工厂周边
装修条件 洗手间,办公室区

Trở về - Back